thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character

Informacje: Wrocaw 51-210
ul. Gen.T. Bora Komorowskiego 31
tel. 71 352 94 03

 

Captcha plugin for Joomla from Outsource Online  

Do Orodka przyjmowane s osoby i rodziny w sytuacji kryzysowej. Ze schronienia i specjalistycznej pomocy skorzysta mog bezpatnie osoby z terenu Gminy Wrocaw.

Pomoc udzielana jest caodobowo.

Pomoc interwencyjna i schronienie udzielane jest bezpatne, a czas pobytu trwa do 3 miesicy.

W trakcie pobytu w Orodku Interwencji Kryzysowej pomoc wiadczona jest w oparciu o ustalenie indywidualnego planu pracy, spisanego w formie kontraktu.

Dziaania podejmowane przez kobiet w ramach realizacji kontraktu:

- uregulowanie sytuacji rodzinnej,

- uregulowanie sytuacji mieszkaniowej,

- uregulowanie sytuacji prawnej (alimenty, opieka nad dziemi, sprawy karne zwizane z przemoc w rodzinie),

- uregulowanie spraw zwizanych z zatrudnieniem (rejestracja w PUP, podjcie pracy i jej utrzymanie),

- uzyskanie niezbdnych wiadcze z pomocy spoecznej,

- uzyskanie niezbdnych dokumentw i zawiadcze (dowd tosamoci, wiadectwa pracy, zawiadczenia lekarskie).

Indywidualna praca z rodzin wspierana jest rnymi formami pomocy specjalistycznej. Zakres i rodzaj pomocy ustalane s w zalenoci od potrzeb.

W Orodku prowadzony jest caodobowo Punkt Interwencyjny, w tym:

- udzielanie konsultacji telefonicznych  071 ? 352 ? 94 ? 03

- udzielanie konsultacji osobom zgaszajcym si osobicie.

Ponadto Orodek oferuje bezpatnie:

? Pomoc psychologiczn,

? Pomoc prawn,

? Pomoc pedagogiczn,

? Terapi logopedyczn,

? Konsultacje psychiatryczne,

? Pomoc socjaln.

English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1129043
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu