thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Informacje: Wrocław 51-210
ul. Gen.T. Bora Komorowskiego 31
tel. 71 352 94 03

 

Captcha plugin for Joomla from Outsource Online  

Do Ośrodka przyjmowane są osoby i rodziny w sytuacji kryzysowej. Ze schronienia i specjalistycznej pomocy skorzystać mogą bezpłatnie osoby z terenu Gminy Wrocław.

Pomoc udzielana jest całodobowo.

Pomoc interwencyjna i schronienie udzielane jest bezpłatne, a czas pobytu trwać do 3 miesięcy.

W trakcie pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej pomoc świadczona jest w oparciu o ustalenie indywidualnego planu pracy, spisanego w formie kontraktu.

Działania podejmowane przez kobietę w ramach realizacji kontraktu:

- uregulowanie sytuacji rodzinnej,

- uregulowanie sytuacji mieszkaniowej,

- uregulowanie sytuacji prawnej (alimenty, opieka nad dziećmi, sprawy karne związane z przemocą w rodzinie),

- uregulowanie spraw związanych z zatrudnieniem (rejestracja w PUP, podjęcie pracy i jej utrzymanie),

- uzyskanie niezbędnych świadczeń z pomocy społecznej,

- uzyskanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń (dowód tożsamości, świadectwa pracy, zaświadczenia lekarskie).

Indywidualna praca z rodziną wspierana jest różnymi formami pomocy specjalistycznej. Zakres i rodzaj pomocy ustalane są w zależności od potrzeb.

W Ośrodku prowadzony jest całodobowo Punkt Interwencyjny, w tym:

- udzielanie konsultacji telefonicznych  071 – 352 – 94 – 03

- udzielanie konsultacji osobom zgłaszającym się osobiście.

Ponadto Ośrodek oferuje bezpłatnie:

Ø Pomoc psychologiczną,

Ø Pomoc prawną,

Ø Pomoc pedagogiczną,

Ø Terapię logopedyczną,

Ø Konsultacje psychiatryczne,

Ø Pomoc socjalną.

English German Polish Russian

Odwiedziło nas

Łącznie1085809
Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw