thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Stalking
Drukuj Email

Opis znamion przestpstwa

Stalking ? sowo to po angielsku oznacza ?skradanie si? (np. myliwych za zwierzyn). W w jzyku potocznym uywane jest na okrelenie uporczywego nkania i emocjonalnego przeladowania poprzez wielokrotne telefony, nachodzenie w domu, pracy bez zaproszenia i wbrew woli ofiary, zoliwe nagabywanie, naprzykrzanie si (np. poprzez wysyanie niechcianych listw, prezentw czy sms-w), oczernianie, ale take podszywanie si pod tosamo ofiary w celu jej kompromitacji. Zdarza si te groenie ofierze albo wrcz popenianie na jej szkod rozmaitych przestpstw.
Sprawca stalkingu to stalker.
Jego zachowanie zmusza czsto ofiar do ograniczenia aktywnoci yciowej, zmiany miejsca zamieszkania i pracy, a w skrajnych przypadkach ? doprowadza do prb samobjczych. Znane s take przypadki, gdy stalker sam usiowa zabi przeladowanego albo inn osob.
Kto i gdzie- przestpstwo stalkingu moe popeni kady, kto w chwili czynu ukoczy 17 lat i dziaa na terytorium Polski. Przepis dotyczy take sytuacji, w ktrych sprawca dziaa wprawdzie za granic, ale skutek jego dziaania - czyli wzbudzenie poczucia zagroenia albo istotne naruszenie prywatnoci - nastpio w Polsce. Takie przypadki mog zachodzi, gdy sprawca wykorzystuje np. Internet albo poczenia telefoniczne czy sms-y.
Uporczywe nkanie-o dziaaniu sprawcy moemy powiedzie, e jest ?uporczywe?, jeli zarazem trwa przez duszy czas i jest nacechowane zoliwoci, nieustpliwoci, z wol, chci osignicia zamierzonego celu, ?postawienia na swoim?. Prawo nie okrela dokadnie ile to czasu i jaka jest wymagana intensywno dziaa. To zaley od konkretnej sprawy. W pierwszej polskiej sprawie, w ktrej zapad wyrok za stalking, sd skaza kobiet, ktra ponad sze miesicy dzwonia kilka razy dziennie do swojej ofiary.
Nkanie moe przybiera jedn albo wiele form. Moe mie posta dziaania fizycznego (np. niszczenie mienia, ale te oddziaywania na osoby, np. naruszania nietykalnoci cielesnej), bd oddziaywania na psychik ofiary (np. groby, dziaania omieszajce itp.). Mog te powtarza si ze zrnicowan czstotliwoci, czasem nawet zanika. Wane jest jednak, e stalker wzbudza poczucia zagroenia i narusza prywatno ofiary.

WANE! Jeli uwaasz, e jeste ofiar przeladowania stalkera bo sytuacja taka trwa ju jaki czas i powoduje, e czujesz zagroenie i naraona zostaa Twoja prywatno - wyranie to zakomunikuj osobie, ktra dopuszcza si Twoim zdaniem stalkingu! Powiedz, napisz, wylij najlepiej list polecony, e-mail lub w ostatecznoci sms, e nie yczysz sobie z jego strony tych dziaa.

Jeli nie znasz osoby, ktra Ci nka ? powiedz jej to, majc wiadka.

UWAGA! Jednorazowe czy nawet kilkukrotne ? nawet nieporadne okazanie uczucia, czy owiadczenia mioci nie czyni z nieporadnej Julii czy Romea sprawcw przestpstw.
Warto delikatnie i z taktem zakomunikowa takiej osobie, eby nie robia sobie nadziei, a Tobie przykroci.
Jednak popenia przestpstwo kto, kto Ci przeladuje, twierdzc, e czyni to dla twojego dobra, z chci zbawienia Ci lub okazania swojego uczucia.

Osoba najblisza - Zgodnie z art. 115 11 kk osob najblisz jest maonek, wstpny, zstpny, rodzestwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostajca w stosunku przysposobienia oraz jej maonek, a take osoba pozostajca we wsplnym poyciu.

Uzasadnione okolicznociami poczucie zagroenia-przepis wskazuje, e nkanie w wykonaniu sprawcy musi wywrze skutek w postaci poczucia uzasadnionego zagroenia, to znaczy takiego, ktre w odczuciu ofiary jest uznawane za realne (nie jest istotne, czy sprawca ma rzeczywicie moliwo zrealizowania czynnoci wywoujcej poczucie zagroenia).   

Istotnie narusza jej prywatno-chodzi tu zarwno o naruszanie praw do rzeczy (np. swobody i wycznoci korzystania z mieszkania, auta), jak i dbr osobistych (zdrowie, wolno, cze, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalno mieszkania, twrczo naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska - art. 23 kc.). Podobnie jak z poczuciem zagroenia, rwnie i w tym przypadku konieczne jest uznanie ingerencji w prywatno za szczeglnie istotn.

WANE: to sd, majc na uwadze przyjte zasady zwyczajowo poprawnego postpowania ocenia, czy nkanie byo rzeczywicie ?uporczywe?, czy wywoao ?uzasadnione okolicznociami? poczucie zagroenia albo ?istotnie? naruszyo Twoj prywatno.   

Przywaszczenie tosamoci - moe by form stalkingu, jeli sprawca chce w ten sposb wpyn na postaw ofiary, albo pokrewnym przestpstwem majcym na celu jej zdyskredytowanie. Sprawca podszywa si pod ofiar wykorzystujc zgromadzone wiadomoci o niej i materiay (zdjcia, dane osobowe). W dziaaniach takich wykorzystuje si m.in. fora internetowe, tworzy si faszywe profile ofiary na portalach spoecznociowych itp. Przywaszczenie tosamoci przybiera take form zamawiania na koszt ofiar rnych niechcianych towarw i usug, dokonywane albo w celu zoliwego dokuczenia, albo dyskredytacji.
Dane osobowe - wszelkie informacje identyfikujce osob (np. imi i nazwisko, numer dowodu tosamoci) albo pozwalajce zidentyfikowa (np. ?maonka prezydenta naszego miasta?).
Nastpstwo czynu - przeladowania doznane ze strony stalkera mog spowodowa tak silne wzburzenie, e ofiara zdecyduje si na prb samobjcz, cho doprowadzenie do tego nie byo zamiarem sprawcy. Prawo przewiduje jednak w takiej sytuacji surowsz kar dla nkajcego.

Co Robi?

Więcej…
 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150455
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu