thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Jako wydzielona jednostka Elblskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej, dzia  prawny zrzesza prawnikw - specjalistw szerokiej gamy dziedzin prawa, wieloletnich praktykw, jak rwnie trenerw i wykadowcw.
Wsppraca z wyej wymienionymi odbywa si na zasadzie staej wsppracy, bd jednorazowych zlece.

Dzia prawny wiadczy usugi prawne zwizane z dziaalnoci statutow na rzecz osb fizycznych, osb prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej w sprawach, ktre swoimi stanami faktycznymi wyczerpuj
statutowe moliwoci Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej w szczeglnoci poprzez:

 • sporzdzanie dokumentacji, pism procesowych w szczeglnoci z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz administracyjnego,
 • sporzdzanie opinii prawnych oraz interpretowanie zapisw umw cywilnoprawnych,
 • reprezentowanie stron w sprawach przed organami sdowymi, administracyjnymi jak rwnie organami postpowania egzekucyjnego,
 • wszczynanie na rzecz obywateli postpowa w zakresie umoliwionym przez waciwe przepisy prawa,
 • przyczanie si do postpowa ju wszcztych po stronie podmiotw potrzebujcych udziau organizacji spoecznej w celu
 • ochrony praw i obowizkw,
 • prowadzenie szkole tematycznych z zakresu przepisw prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, gospodarczego jak rwnie
 • z zakresu szeroko pojtego postpowania mediacyjnego, oraz innych wynikajcych z biecych potrzeb rynku,
 • prowadzenie biecego doradztwa w zakresie wyej wymienionym.

W szczeglnoci dzia prawny Elblskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej wiadczy nastpujce usugi:

 • pomoc obywatelom w uzyskaniu wiadcze alimentacyjnych od zobowizanych jak rwnie niedopuszczenie do naduycia prawa i pogwacenia zasad wspycia spoecznego. Powysze cele bd realizowane poprzez wytaczanie powdztw na rzecz obywateli w sprawach o roszczenia alimentacyjne do postpowa w kadym ich stadium,
 • ochrona praw konsumentw przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez przedsibiorcw stosujcych w umowach  niedozwolone klauzule umowne, okrelonych w przepisach kodeksu cywilnego, oraz bezpodstawnie nieuznajcych reklamacji konsumenckich poprzez wytaczanie powdztw na rzecz obywateli w sprawach o ochron praw konsumentw, jak rwnie przystpowanie w sprawach o ochron praw konsumentw do postpowa w kadym ich stadium,
 • pomoc osobom zainteresowanym w sprawach z zakresu ochrony rodowiska oraz wystpowanie za zgod powoda do postpowa w sprawach z tego zakresu,
 • pomoc i wsppraca z zainteresowanymi osobami odnonie stosunkw w zakresie wynalazkw, wzorw uytkowych, wzorw przemysowych, znakw towarowych, oznacze geograficznych i topografii ukadw scalonych poprzez przystpowanie do postpowa z zakresu ochrony wasnoci przemysowej w kadym ich stadium za zgod powoda,
 • pomoc obywatelom w sprawach w ktrych naruszono zasad rwnoci oraz dyskryminacji wymienion  w konstytucji bezpodstawnym, bezporednim lub porednim zrnicowaniem praw i obowizkw, poprzez wytaczanie powdztw na rzecz obywateli na ich rzecz, jak rwnie przystpowanie do tych postpowa na kadym ich etapie za zgod powoda,
 • pomoc obywatelom - ofiarom przestpstw, ich rodzinom, jak rwnie spadkobiercom ofiar w dochodzeniu naprawienia szkody wyrzdzonej
 • czynem niedozwolonym, ktre stanowi przestpstwo cigane z oskarenia publicznego w postpowaniu karnym , jak rwnie krzywd
 • moralnych poprzez wytaczanie powdztw za zgod obywateli w tych sprawach oraz przystpowania za zgod powoda do tych postpowa,
 • pomoc obywatelom  - pracownikom w sprawach z zakresu prawa pracy oraz ubezpiecze spoecznych poprzez powodowanie wszczcia
 • postpowa na rzecz pracownikw oraz ubezpieczonych,
 • pomoc w sprawach wynikajcych z umowy najmu lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do zaspokajania osobistych potrzeb mieszkaniowych najemcy i osb bliskich, gdy wynajmujcym jest przedsibiorca; prowadzcy dziaalno w zakresie najmu lokali,
 • pomoc i reprezentowanie stron postpowania administracyjnego w sprawach o takim charakterze w szczeglnoci poprzez reprezentowanie
 • stron oraz biece doradztwo prawne.  
 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1127221
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu