thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email
 • W mediacji uczestnicz tylko strony i mediator,
 • postpowanie mediacyjne jest szybsze. Nie ma skomplikowanego postpowania zawodowego. Strony wspdecyduj o terminach kolejnych spotka,
 • spr pozostaje w rkach stron, nie za w gestii prawnikw walczcych na argumenty prawne. Strony same negocjuj w zakresie skadanych propozycji prowadzc dialog,
 • moliwo poprawy relacji ? rozmawiajc strony daj sobie szans wzajemnego zrozumienia motyww dziaania,
 • koncentracja na interesach i potrzebach stron ? strony skupiaj si na rzeczywistych oczekiwaniach, nie na terminach i dowodach,
 • niskie koszty,
 • moliwo uzyskania ugody zatwierdzonej przez sd bez skomplikowanego postpowania sdowego,
 • mediacja nie zamyka drogi sdowej.
 • Stronom przysuguje prawo dobrowolnego wyboru mediatora z zastrzeeniem, e obie  wyraaj zgod na jego pomoc. Kiedy do mediacji kieruje sd, to on moe wyznaczy mediatora.
 • Mediacja jest poufna, wszystko pozostaje midzy stronami. Mediator zachowuje tajemnic nie zdradzajc przebiegu postpowania mediacyjnego.
 • Udzia stron w mediacji jest dobrowolny. Kada ze stron ma prawo odstpi od mediacji bez adnych konsekwencji.
 • Postpowanie mediacyjne umoliwia stronom wypracowanie porozumienia w cigu
 • 30 dni (tyle czasu przeznacza na nie sd, chyba, e strony poprosz sd o wyduenie tego okresu). Zatem dziki mediacji rozwizanie sprawy moe nastpi ju w cigu
 • 4 tygodni, a nie miesicy czy lat.
 • Podczas mediacji strony zachowuj prawo do decydowania o jej wyniku. adna decyzja nie moe by podjta bez zgody stron. Strony zachowuj kontrol i wadz zarwno nad samym procesem mediacji jak i treci ugody czy porozumienia.
 • Mediator nie moe by wiadkiem faktw, o ktrych dowiedzia si w zwizku
 • z prowadzeniem mediacji chyba, e strony zwolni go z obowizku zachowania tajemnicy mediacji. Ma to znaczenie dla sporw obejmujcych np. tajemnic firmy, sprawy rodzinne itp.
 • Wsplne wypracowanie ugody daje rwnie stronom konfliktu wiksz satysfakcj osobist, psychologiczn, rokujc na przyszo lepsz, jako kontaktw, jeli
 • z przyczyn rodzinnych czy biznesowych bd niezbdne.
 • Jest to sposb dla stron uzyskania dostpu do szybkiej, taniej ochrony prawnej.
 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1127221
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu