thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
5. Zasady mediacji.
Drukuj Email

Mediacja to proces, w którym obowiązują takie zasady jak:

dobrowolność - strony same decydują o przystąpieniu do mediacji i w każdej chwili mogą z niej zrezygnować bez żadnych konsekwencji.

bezstronność - mediator nie ocenia stron, ani nie przyznaje im racji.

neutralność – mediator nie narzuca stronom swoich rozwiązań.

poufność – przebieg mediacji jest objęty tajemnicą.

akceptowalność – strony wyrażają zgodę na mediatora i na mediację.

bezinteresowność – mediator nie czerpie żadnych korzyści materialnych z tego co jest przedmiotem negocjacji między stronami.

okazywanie szacunku – mediator musi zabezpieczyć warunki rozmowy tak, by strony odczuwały, że są szanowane.

 


English German Polish Russian

Odwiedziło nas

Łącznie1085491
Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw