thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
7. Uprawnienia stron w mediacji.
Drukuj Email

1. Moesz poprosi mediatora, aby mediacja odbywaa si:

a. Bezporednio - strony spotykaj si ze sob bezporednio, w obecnoci mediatora. Na wsplnych sesjach mediacyjnych razem definiuj konflikt i szukaj moliwoci jego rozwizania. Kady z uczestnikw procesu moe poprosi o spotkanie z mediatorem na osobnoci - spotkanie takie ma charakter poufny i moe suy m.in. przedyskutowaniu kwestii, ktre zdaniem uczestnika nie powinny by poruszane na spotkaniu oglnym, bd odreagowanie emocji, ktre mogyby zakci przebieg mediacji.

b. Porednio - strony odbywaj sesje mediacyjne oddzielnie, kada ze stron spotyka si z mediatorem osobno i nie dochodzi do bezporedniego spotkania stron konfliktu. Mediator jest w tym wypadku porednikiem, przekazujc stronom informacje, wzajemne stanowiska oraz propozycje rozwiza, wypracowane podczas kolejnych rozmw z mediatorem. Taka mediacja trwa duej i jest trudniejsza do prowadzenia zarwno dla stron, jak i dla mediatora. Uwaga. Moesz te prosi o zmian trybu prowadzenia mediacji w jej toku z poredniej na bezporedni i z bezporedniej na poredni.

2. Moesz zawsze zrezygnowa z udziau w postpowaniu mediacyjnym bez podawania przyczyny, powiadamiajc o swojej rezygnacji z udziau w postpowaniu mediacyjnym ktrego z mediatorw prowadzcych spraw (ustnie lub pisemnie) lub osob odbierajc pisma i telefony w danym orodku mediacyjnym.

3. Moesz zawsze zrezygnowa z osoby mediatora bez podawania przyczyny
i moesz da, aby twoj spraw poprowadzi inny mediator.

Zmiana ta nastpuje w przypadku zgody wszystkich osb, bdcych stronami  postpowania.

a. W przypadku, gdy strony zdecyduj si na zmian mediatora, ale zgadzaj si, aby spraw prowadzi mediator z danego stowarzyszenia mediatorw, wystarczy, aby powiadomiy o potrzebie zmiany osob kierujc orodkiem mediacyjnym (ustanie lub pisemnie).

b. W przypadku, gdy strony zdecyduj si na zmian mediatora, ktry nie jest zrzeszony w adnej organizacji mediatorw (otrzyma Wasz spraw bezporednio, na swoje nazwisko i wskazany przez siebie adres) lub zdecyduj si na zmian instytucji prowadzcej mediacj (uznajc, e dane stowarzyszenie z zaoenia nie jest do tego odpowiednie np. nie dysponuje odpowiednimi do prowadzenia mediacji pomieszczeniami), naley powiadomi o tym fakcie organ kierujcy (Policj, Prokuratur, Sd), najlepiej pisemnie, zaznaczajc wyranie, e strony chc wzi udzia w mediacji, ale prowadzonej przez inn osob czy przez inn organizacj.

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1127221
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu