thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

TABELA OPAT MEDIACYJNYCH
rozpatrywanych
w Elblskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej


Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatkw zwizanych z przeprowadzeniem mediacji. Ciar zapaty wynagrodzenia i zwrotu wydatkw obcia strony w przypadku skierowania sprawy do mediacji przez strony.

Zakres Spraw

Wysoko Opaty


Osoby fizyczne,

sprawy osobiste

Osoby prawne, podmioty gospodarcze

Opata kancelaryjna ? dla wszystkich spraw

35 z ? od kadej ze stron

Opata mediacyjna w sprawach o prawa majtkowe ? warto majtku ustalona

1 % wartoci sporu nie mniej ni 100 z

Opata mediacyjna w sprawach o prawa majtkowe ? warto majtku nie jest ustalona

Koszty tak jak opaty mediacyjne

Opata mediacyjna (spotkanie z kad  stron osobno 60 z, razem po 30 z)

Spotkanie wstpne 60 z

Wstpna analiza 100 z

Kada sesja mediacyjna godzinna

75 z

150 z

Kada sesja mediacyjna dwugodzinna

150 z

250 z

 1. Opata mediacyjna uiszczana jest bezporednio na rachunek bankowy Elblskiego     Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej nr 62 1020 1752 0000 0902 0057 0705. lub bezporednio w sekretariacie Centrum.
 2. Kada ze stron postpowania mediacyjnego jest zobowizana wpaci opat kancelaryjn okrelon w tabeli.
 3. Strony s zobowizane solidarnie wpaci przed rozpoczciem kadej sesji mediacyjnej opat mediacyjn z ktrej pokrywane jest wynagrodzenie mediatora.
 4. Opat mediacyjn moe w caoci uici strona wystpujca z wnioskiem o mediacj.
 5. Mediator w wyjtkowych sytuacjach moe pobra opat za sesj mediacyjn i wpaci na rachunek Centrum po pokwitowaniu przyjtej kwoty stronie(om).

Wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postpowania mediacyjnego wszcztego na podstawie skierowania przez sd reguluj nastpujce akty prawne:

 1. Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 18.06.2003r. w sprawie wysokoci i     sposobu obliczania wydatkw Skarbu Pastwa w postpowaniu karnym (Dz. U. nr 108, poz. 1026 z dnia 26.06.2003r.).
 2. Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 30.11.2005r. w sprawie wysokoci wynagrodzenia i podlegajcych zwrotowi wydatkw mediatora w postpowaniu cywilnym (Dz. U. nr 239, poz. 2018 z dnia 7.12.2005r.).
 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1127221
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu