Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem 2022-2025r.

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że w latach 2022- 2025 nadal będziemy kontynuować działania z zakresu pomocy osobom pokrzywdzonym, osobom im najbliższym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym. Działania na rzecz osób uprawnionych są prowadzone w ośrodku okręgowym w Elblągu, jak również w punktach Lokalnych w Braniewie, Ostródzie, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim, Działdowie.

Zakres pomocy udzielanej osobom uprawnionym:

 1. pomocy prawnej,
 2. mediacji,
 3. pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włąda w wystarczającym stopniu językiem polskim,
 4. pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
 5. pomocy psychologicznej,
 6. pomocy psychiatrycznej
 7. doradztwa pierwszego kontaktu,
 8. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub części, w której nie jest refundowany,
 9. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania,
 10. pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy ,
 11. pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 12. pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 13. finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,
 14. usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej,
 15. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń,
 16. pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
 17. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 18. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,
 19. finansowanie kosztów wyjazdu a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, b)uprawnionego małoletniego wraz z osobą pod której pieczą pozostaje,
 20. finansowanie robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych,
 21. finansowanie zakupu urządzeń i wyposażenia,
 22. finansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych.

 Wszelkich informacji udzielamy również  pod nr tel. (55) 642-44-25 w godzinach  9.00- 16.00 lub za pośrednictwem e-mail esas_1@wp.pl.

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych, świadków i osób im najbliższych  finansowane są ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Центр допомоги жертвам злочинів при

Ельблонзькому центрі медіації та соціальної активації

82-300 Єльблонг, вул. Звйонзку Ящурчего 17/101

tel./fax (55) 642-44-25 e-mail: esas_1@wp.pl

Обсяг допомоги ЦДЖЗ

Центр допомоги жертвам злочинів надає допомогу всім потерпілим та їхнім родичам, свідкам та подібним до них особам, у тому числі постраждалим від війни в Україні, в рамках:

 • юридичної допомоги,
 • медіації,
 • допомоги перекладача для надання правової допомоги уповноваженій особі, якщо вона недостатньо володіє польською мовою,
 • допомоги сурдоперекладача або гіда-перекладача,
 • психологічної допомоги,
 • психіатричної допомоги,
 • консультації при першому контакті,
 • покриття витрат на медичні послуги та ліки в обсязі, в якому вони не відшкодовуються, або в частині, якій вони не підлягають відшкодуванню,
 • покриття витрат, пов’язаних з навчанням у державних школах та дитячих садках, з індивідуальним навчанням включно,
 • покриття витрат, пов’язаних з перебуванням дітей в яслах та дитячих клубах, що підпорядковані муніципалітетам,
 • покриття витрат на навчання та курси підвищення професійної кваліфікації та покриття витрат на екзамени, що підтверджують професійну кваліфікацію,
 • покриття витрат на тимчасове проживання або притулок,
 • фінансування поточних видатків на орендні зобов’язання та платежі за електроенергію, газ, воду та стіки, паливо, вивіз твердих побутових відходів для квартири чи будинку, на які уповноважена особа має право власності, пропорційно кількості людей, які постійно проживають в приміщенні або будинку,
 • пристосування квартири або будинку під потреби потерпілої сторони,
 • фінансування поїздок громадським транспортом або покриття витрат на транспорт, пов’язаних з отриманням допомоги,
 • покриття витрат на харчування або продовольчі талони,
 • покриття витрат на придбання одягу, білизни, взуття, засобів особистої гігієни та побутової хімії,
 • фінансування витрат на організацію виїзду неповнолітньої особи, яка має право до такого виїзду,
 • фінансування витрат на поїздку а) уповноваженї особи з неповнолітнім підопічним, б) уповноваженого неповнолітнього разом з опікуном,
 • фінансування будівельних робіт, включаючи підготовку до виконання будівельних робіт, зокрема витрати на розробку проектної документації, підготовку ґрунту для будівництва, експертні висновки, акти, геологічні роботи,
 • фінансування придбання приладів та обладнання,
 • фінансування придбання нематеріальних цінностей,

Центр діє у Вармінсько-Мазурському воєводстві в населених пунктах:

 • Окружний центр допомоги жертвам злочинів у м. Єльблонг, вул. Звйонзку Ящурчего 17/101, тел. 55 642-44-25- відкритий щодня у понеділок в годинах 13.00-20.00 з вівторка по п’ятницю в годинах 8.00-15.00 і в суботу в годинах 8.00-13.00;
 • Місцевий пункт допомоги жертвам злочинів у Бранєво за адресою Площа Пілсудського 5  тел. 881-471-401- відкритий щосереди в  годинах  8.00- 13.00 також в п’ятницю з 9.00 до 14.00;
 • Місцевий пункт допомоги жертвам злочинів в Ілаві за адресою вул, Хелміньська 1 тел. 691-180-142– відкритий щосереди в  годинах  від 15.15 до 20.15 також в суботу в годинах від 9.00 до 14.00;
 • Місцевий пункт допомоги жертвам злочинів в Оструді за адресою вул. Яна III Собеського 5, тел. 608-787-504, 884-033-443- відкритий щовівторка в  годинах  від 10.00 до 15.00 та щочетвер в годинах від 10.00 до 15.00;
 • Місцевий пункт допомоги жертвам злочинів в  Дзялдові за адресою вул.  Вольності 64, тел. 505-533-186 – відкритий щовівторка в  годинах  від 7.00 до 12.00 та щочетвер в годинах від  7.00 до 12.00;
 • Місцевий пункт допомоги жертвам злочинів у Новому Місті Любавському за адресою вул. Грюнвальдська 3, тел. 602-625-496- відкритий щовівторка в  годинах  від 8.00 до 13.00 та щочетвер в годинах від   8.00-13.00.

Усі дії на користь жертв злочинів та їхніх родичів, свідків та їхніх родичів фінансуються з коштів Фонду юстиції, яким розпоряджається Міністр юстиції.

У наведених вище справах просимо звертатися за тел. (55) 642-44-25; моб. 600 034 173 в годинах   9.00- 16.00 або за посередництвом e-mail esas_1@wp.pl.

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

W dniach 21-27.02.2022r. jak co roku organizowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości tydzień pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. W tych dniach każda osoba zainteresowana będzie mogła uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in.: w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju.

W ramach tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem dyżur w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu będzie pełnił prawnik z Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem we wtorek i w czwartek od godziny 10.00 do 12.00.

Ponadto pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem udzielana jest w trybie ciągłym w ośrodkach pomocy w całej Polsce. Adres najbliższego miejsca świadczenia pomocy można znaleźć pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy