Uszkodzenie mienia

Uszkodzenie mienia

Cudza rzecz  to rzecz nie należąca do sprawcy zniszczenia lub rzecz, której sprawca nie jest współwłaścicielem. Jeżeli sprawca jest współwłaścicielem rzeczy to będzie odpowiadał za zniszczenie rzeczy w części ponad przysługujący mu udział (np. gdy jeden z dwóch współwłaścicieli samochodu wybija w nim szyby, to poniesie za to odpowiedzialność). Cudzą rzeczą dla każdego z małżonków jest rzecz wchodząca w skład ich majątku wspólnego, np. wspólne mieszkanie, wspólny motocykl.

WAŻNE! Wartość zniszczonej rzeczy nie wpływa na przysługujące Ci prawo do zgłoszenia na Policji faktu dokonania zniszczenia! Policja/ Prokuratura mają obowiązek podjąć odpowiednie działania w każdym przypadku złożenia przez Ciebie wniosku o ściganie.

Warto jednak pamiętać, że prawo różnicuje sposób prowadzenia postępowania przez Policję/Prokuraturę oraz odpowiedzialność sprawcy zniszczenia w zależności od tego, czy wartość zniszczonej rzeczy przekracza kwotę 250 zł, czy też nie.
Jeżeli przedmiotem zniszczenia są rzeczy o wartości powyżej 250 złotych (np. rower Scott, torba Louis Vuitton, telefon komórkowy HTC), sprawca podlega odpowiedzialności karnej za przestępstwo na podstawie art. 288 Kodeksu karnego.
Jeżeli przedmiotem zniszczenia są rzeczy o wartości do 250 zł (np. torba plażowa) albo tzw. rzeczy niemajątkowe, tzn. rzeczy, których wartość ma charakter pamiątkowy lub sentymentalny (np. stare fotografie, listy) to czyn ten jest wyłącznie wykroczeniem i sprawca zniszczenia odpowiada na podstawie art. 124 lub art. 126 Kodeksu wykroczeń.

Kto niszczy, uszkadza, czyni niezdatną do użytku – omawiany czyn zabroniony obejmuje zarówno całkowite zniszczenie rzeczy (np. rzucenie cudzym aparatem fotograficznym o mur, w wyniku czego aparat rozpadł się na drobne kawałeczki, pocięcie nożem torby Louis Vuitton), znaczne jej uszkodzenie, które uniemożliwia jej używania zgodnie z przeznaczeniem (np. zbicie szyb w samochodzie, który można jednak uruchomić i nim jeździć), jak i uczynienie rzeczy niezdatną do użytku, poprzez pozbawienie jej właściwości użytkowych (np. odcięcie zasilania, na skutek czego nie działają urządzenia elektryczne).
Zrobienie na budynku rysunków i napisów (tzw. graffiti) także stanowi uszkodzenie rzeczy, jeżeli pomniejsza wartość materialną lub użytkową budynku.

Brak możliwości komentowania.