Katastrofa komunikacyjna

Katastrofa komunikacyjna:

to zdarzenie dotyczące ruchu wszystkich pojazdów, w tym np. samochodów, pociągów, statków albo samolotów, które powoduje poważne zniszczenia mienia oraz prowadzi do zagrożenia życia i zdrowia wielu osób.
Bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy -to sytuacja poprzedzająca wystąpienie katastrofy, gdy np. sprawca usunął znaki drogowe ostrzegające o zagrożeniach na pewnym odcinku drogi.
Następstwa katastrofy – przestępstwa z art. 173 § 3 i 4 to czyny, za które grozi wyższa kara ze względu na szczególnie tragiczne następstwa zdarzenia: śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób. Zgodnie z art. 9 § 3 k.p.k. w razie nastąpienia wskazanych skutków surowszą odpowiedzialność sprawca ponosi wtedy, gdy następstwa te przewidywał lub mógł przewidzieć Przygotowanie do przestępstwa – to działania podejmowane w celu umożliwienia popełnienia przestępstwa (np. gromadzenie odpowiednich środków, tworzenie planów, wchodzenie w porozumienie z innymi osobami – art. 16 kk).

Brak możliwości komentowania.