Zakres działań

Zakres Działań:

 

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, oferuje pomoc w zakresie:

 • pomocy prawnej,
 • mediacji,
 • pomoc tłumacza migowego,
 • pomocy psychologicznej,
 • doradztwa pierwszego kontaktu,
 • finansowanie szkoleń i kursów,
 • pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 • finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
 • finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z przestępstwem,
  pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

 

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych współfinansowane są ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 

Brak możliwości komentowania.