Godziny otwarcia ośrodków dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Przypominamy, że w latach 2022-2025 prowadzone przez nas ośrodki dla osób pokrzywdzonych, świadków i osób im najbliższych w województwie warmińsko-mazurskim czynne są,

 1. Okręgowy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu
  przy ul. Związku Jaszczurczego 17/101, tel 55 642-44-25- czynny codziennie
  poniedziałek w godzinach od 13.00 do 20.00 od wtorku do piątku w godzinach od
  8.00 do 15.00 oraz w sobotę w godzinach od 8.00 do 13.00;
 2. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Braniewie przy
  ul. Plac Piłsudskiego 5 – czynny w środy w godzinach od 8.00 do 13.00 oraz w
  piątek w godzinach od 9.00 do 14.00;
 3. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Iławie przy ul.
  Chełmińskiej 1, – czynny w środę w godzinach od 15.15 do 20.15 oraz w sobotę w
  godzinach od 9.00 do 14.00;
 4. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ostródzie przy
  ul. Jana III Sobieskiego 5, – czynny we wtorek w godzinach od 10.00 do 15.00 oraz w
  czwartek w godzinach od 10.00 do 15.00;
 5. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Działdowie przy
  ul. Wolności 64, – czynny we wtorek w godzinach od 7.00 do 12.00 oraz w czwartek
  w godzinach od 7.00 do 12.00;
 6. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nowym Mieście
  Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 3, – czynny wtorek w godzinach od 8.00 do
  13.00 oraz w czwartek w godzinach od 8.00 do 13.00.

Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem!

Od 20 do 26 lutego br. trwają obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, zainicjowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Obchody wiążą się z przypadającym na 22. lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, wprowadzonym w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku.
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest wydarzeniem, którego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, znalezienie profesjonalnego wsparcia oraz zasięgnięcie fachowej i bezpłatnej porady.
Kto i jak angażuje się w akcję?
W akcję, jak co roku, włączają się pracownicy sądów, prokuratur, policjanci, prawnicy, ośrodki interwencji kryzysowej oraz placówki finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Instytucje te we własnym zakresie zorganizowały punkty informacyjne oraz zamieściły na swoich stronach internetowych informacje o terminach ich działania. W ubiegłym roku na zaproszenie Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedziało ponad 450 instytucji, angażując w udzielanie pomocy ponad 7000 osób.
Jak uzyskać pomoc?
Bezpłatne porady i pomoc można uzyskać telefonicznie lub osobiście, w zależności od możliwości instytucji. TPOPP jest organizowany bezkosztowo, wszystkie osoby zaangażowane w akcję pracują pro bono i nie pobierają za to żadnego wynagrodzenia. Materiały graficzne promujące wydarzenie (plakaty i ulotki), które trafiły do ponad 400 miejsc w całej Polsce, przygotowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości.
Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości
Przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zgłaszać się do placówek finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. To ponad 300 miejsc działających w całej Polsce, w których można uzyskać bezpłatną, szybką i profesjonalną pomoc prawną, psychologiczną, a w razie potrzeby materialną, dostosowaną do potrzeb. Dane teleadresowe miejsc świadczenia pomocy finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości znajdują się pod tym linkiem:
https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/
Do błyskawicznego kontaktu służy również całodobowa i ogólnokrajowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym (+48 222 309 900) oraz specjalny adres e-mail: info@numersos.pl
Źródło:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem4
Wybrane instytucje w których możesz uzyskać pomoc:
https://elblag.sr.gov.pl/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem,new,mg,1.html,938
https://elblag.policja.gov.pl/o01/aktualnosci/102612,Tydzien-Pomocy-Ofiarom-Pokrzywdzonym-Przestepstwem.html
Nowe Miasto Lubawskie
Komenda Powiatowa Policji – dyżur osobisty od poniedziałku do piątku w godzinach od
9.00 do 13.00
Działdowo – Prokuratura Rejonowa w Działdowie – dyżur osobisty od Poniedziałku do Piątku w
godzinach od 7.30 do 15.30
Ostróda
Sąd Rejonowy w Ostródzie – dyżur osobisty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00
do 14.00
Braniewo
Sąd Rejonowy w Braniewie – dyżur telefoniczny pod nr 55 646-52-14 od poniedziałku do
piątku w godzinach 7.30 do 15.30
Iława
Sąd Rejonowy w Iławie – dyżur osobisty od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00
do 13.00

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym

W dniach od 20-tego do 26-tego br. jest obchodzony tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Każda osoba zainteresowana może w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów i organizacji pozarządowych w całym kraju.

Wsparcie będzie również oferowane przez placówki działające w ramach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, finansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Wykaz miejsc świadczenia pomocy wraz z ich lokalizacją jest dostępny na stronie:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy