Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem 2022-2025r.

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że w latach 2022- 2025 nadal będziemy kontynuować działania z zakresu pomocy osobom pokrzywdzonym, osobom im najbliższym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym. Działania na rzecz osób uprawnionych są prowadzone w ośrodku okręgowym w Elblągu, jak również w punktach Lokalnych w Braniewie, Ostródzie, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim, Działdowie.

Zakres pomocy udzielanej osobom uprawnionym:

 1. pomocy prawnej,
 2. mediacji,
 3. pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włąda w wystarczającym stopniu językiem polskim,
 4. pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
 5. pomocy psychologicznej,
 6. pomocy psychiatrycznej
 7. doradztwa pierwszego kontaktu,
 8. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub części, w której nie jest refundowany,
 9. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania,
 10. pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy ,
 11. pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 12. pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 13. finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,
 14. usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej,
 15. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń,
 16. pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
 17. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 18. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,
 19. finansowanie kosztów wyjazdu a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, b)uprawnionego małoletniego wraz z osobą pod której pieczą pozostaje,
 20. finansowanie robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych,
 21. finansowanie zakupu urządzeń i wyposażenia,
 22. finansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych.

 Wszelkich informacji udzielamy również  pod nr tel. (55) 642-44-25 w godzinach  9.00- 16.00 lub za pośrednictwem e-mail esas_1@wp.pl.

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych, świadków i osób im najbliższych  finansowane są ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Центр допомоги жертвам злочинів при

Ельблонзькому центрі медіації та соціальної активації

82-300 Єльблонг, вул. Звйонзку Ящурчего 17/101

tel./fax (55) 642-44-25 e-mail: esas_1@wp.pl

Обсяг допомоги ЦДЖЗ

Центр допомоги жертвам злочинів надає допомогу всім потерпілим та їхнім родичам, свідкам та подібним до них особам, у тому числі постраждалим від війни в Україні, в рамках:

 • юридичної допомоги,
 • медіації,
 • допомоги перекладача для надання правової допомоги уповноваженій особі, якщо вона недостатньо володіє польською мовою,
 • допомоги сурдоперекладача або гіда-перекладача,
 • психологічної допомоги,
 • психіатричної допомоги,
 • консультації при першому контакті,
 • покриття витрат на медичні послуги та ліки в обсязі, в якому вони не відшкодовуються, або в частині, якій вони не підлягають відшкодуванню,
 • покриття витрат, пов’язаних з навчанням у державних школах та дитячих садках, з індивідуальним навчанням включно,
 • покриття витрат, пов’язаних з перебуванням дітей в яслах та дитячих клубах, що підпорядковані муніципалітетам,
 • покриття витрат на навчання та курси підвищення професійної кваліфікації та покриття витрат на екзамени, що підтверджують професійну кваліфікацію,
 • покриття витрат на тимчасове проживання або притулок,
 • фінансування поточних видатків на орендні зобов’язання та платежі за електроенергію, газ, воду та стіки, паливо, вивіз твердих побутових відходів для квартири чи будинку, на які уповноважена особа має право власності, пропорційно кількості людей, які постійно проживають в приміщенні або будинку,
 • пристосування квартири або будинку під потреби потерпілої сторони,
 • фінансування поїздок громадським транспортом або покриття витрат на транспорт, пов’язаних з отриманням допомоги,
 • покриття витрат на харчування або продовольчі талони,
 • покриття витрат на придбання одягу, білизни, взуття, засобів особистої гігієни та побутової хімії,
 • фінансування витрат на організацію виїзду неповнолітньої особи, яка має право до такого виїзду,
 • фінансування витрат на поїздку а) уповноваженї особи з неповнолітнім підопічним, б) уповноваженого неповнолітнього разом з опікуном,
 • фінансування будівельних робіт, включаючи підготовку до виконання будівельних робіт, зокрема витрати на розробку проектної документації, підготовку ґрунту для будівництва, експертні висновки, акти, геологічні роботи,
 • фінансування придбання приладів та обладнання,
 • фінансування придбання нематеріальних цінностей,

Центр діє у Вармінсько-Мазурському воєводстві в населених пунктах:

 • Окружний центр допомоги жертвам злочинів у м. Єльблонг, вул. Звйонзку Ящурчего 17/101, тел. 55 642-44-25- відкритий щодня у понеділок в годинах 13.00-20.00 з вівторка по п’ятницю в годинах 8.00-15.00 і в суботу в годинах 8.00-13.00;
 • Місцевий пункт допомоги жертвам злочинів у Бранєво за адресою Площа Пілсудського 5  тел. 881-471-401- відкритий щосереди в  годинах  8.00- 13.00 також в п’ятницю з 9.00 до 14.00;
 • Місцевий пункт допомоги жертвам злочинів в Ілаві за адресою вул, Хелміньська 1 тел. 691-180-142– відкритий щосереди в  годинах  від 15.15 до 20.15 також в суботу в годинах від 9.00 до 14.00;
 • Місцевий пункт допомоги жертвам злочинів в Оструді за адресою вул. Яна III Собеського 5, тел. 608-787-504, 884-033-443- відкритий щовівторка в  годинах  від 10.00 до 15.00 та щочетвер в годинах від 10.00 до 15.00;
 • Місцевий пункт допомоги жертвам злочинів в  Дзялдові за адресою вул.  Вольності 64, тел. 505-533-186 – відкритий щовівторка в  годинах  від 7.00 до 12.00 та щочетвер в годинах від  7.00 до 12.00;
 • Місцевий пункт допомоги жертвам злочинів у Новому Місті Любавському за адресою вул. Грюнвальдська 3, тел. 602-625-496- відкритий щовівторка в  годинах  від 8.00 до 13.00 та щочетвер в годинах від   8.00-13.00.

Усі дії на користь жертв злочинів та їхніх родичів, свідків та їхніх родичів фінансуються з коштів Фонду юстиції, яким розпоряджається Міністр юстиції.

У наведених вище справах просимо звертатися за тел. (55) 642-44-25; моб. 600 034 173 в годинах   9.00- 16.00 або за посередництвом e-mail esas_1@wp.pl.

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

W dniach 21-27.02.2022r. jak co roku organizowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości tydzień pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. W tych dniach każda osoba zainteresowana będzie mogła uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in.: w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju.

W ramach tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem dyżur w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu będzie pełnił prawnik z Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem we wtorek i w czwartek od godziny 10.00 do 12.00.

Ponadto pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem udzielana jest w trybie ciągłym w ośrodkach pomocy w całej Polsce. Adres najbliższego miejsca świadczenia pomocy można znaleźć pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy

Komunikat nr 2 – stan na 17.03.2020 r.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 i wytycznymi Dysponenta Funduszu Sprawiedliwości informujemy, że niżej wymienione punkty udzielające pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym zawieszają pełnienie dyżurów osobistych. Pomoc będzie świadczona zdalnie przez telefon oraz inne środki elektroniczne. Numery całodobowych telefonów dyżurnych pozostają bez zmian.

 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu:

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Tolkmicku

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Działdowie

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Iławie

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Braniewie

 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Malborku:

Zmiana dotyczy ośrodka.

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Gdańsku:

Zawiesza działalność w całości wraz z punktami lokalnymi w Sopocie, Pruszczu Gdańskim, Nowym Dworze Gdańskim

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ostrowcu Świętokrzyskim:

 

 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Busku – Zdroju
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kazimierzy Wielkiej
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Staszowie
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Pińczowie
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Opatowie
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sandomierzu,

 

 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Radomiu:

 

 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nowym Mieście
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Białobrzegach
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kozienicach,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Lipsku,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zwoleniu,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szydłowcu,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wolanowie,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Przysusze,

 

 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Szydłowcu zostanie przeniesiony pod adres Rynek Wielki 11, 26-500 Szydłowiec. Jest to zmiana trwała, ale spowodowana w sposób pośredni pandemią koronawirusa. Godziny dyżuru osoby I kontaktu nie ulegną zmianie.

 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Częstochowie:

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Zawierciu

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Kłobucku

 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sosnowcu:

 

Zawiesza działalność w całości wraz z punktami lokalnymi w Jaworznie, Dąbrowie Górniczej, Będzinie

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Parczewie:

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Międzyrzecu Podlaskim

 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Tychach:

Zawiesza działalność w całości wraz z punktami lokalnymi w Mysłowicach, Mikołowie, Bieruniu, Pszczynie

 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Gliwicach:

 

Zawiesza działalność w całości wraz z punktami lokalnymi w Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Tarnowskich Górach, Piekarach Śląskich, Toszku

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Lublinie:

Specjaliści dyżurują wyłącznie telefonicznie. Osoby pierwszego kontaktu bez zmian

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Zielonej Górze:

 

Zawiesza działalność w całości wraz z punktami lokalnymi w Nowej Soli, Żaganiu, Żarach, Krośnie Odrzańskim, Świebodzinie, Sulechowie

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Bielsku Białej:

Zawiesza działalność w całości wraz z punktami lokalnymi w Żywcu, Cieszynie, Kozach

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Koninie:

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Posadzie

 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Warszawie ( Praga Południe):

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Józefowie k.Otwocka, Wesołej, Rembertowie, Wawrze

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Zduńskiej Woli:

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Wieluniu Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Wieruszowie

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Ełku:

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Augustowie

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Łomży:

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Wysokiem Mazowieckiem

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Białymstoku:

 

Zawiesza działalność w całości wraz z punktami lokalnymi w Supraślu, Bielsku Podlaskim, Mońkach, Sokółce

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie:

 

Zawiesza działalność w całości wraz z punktami lokalnymi w Strzyżowie, Leżajsku, Łańcucie, Sędziszowie Małopolski, Dębicy i Tyczynie

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Raciborzu:

 

Zawiesza działalność w całości wraz z punktami lokalnymi w Rybniku, Żorach, Wodzisławiu Śląskim, Nowej Wsi.

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Lesznie:

Zawiesza działalność w całości wraz z punktami lokalnymi w Rawiczu, Gostyniu, Święciechowie, Kościanie, Wrześni, Śremie oraz Środzie Wielkopolskiej

 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Koszalinie:

 

Zawiesza działalność w całości wraz z punktami lokalnymi w Kołobrzegu, Ostrowcu koło Wałcza, Szczecinku, Połczynie-Zdroju, Drawsku Pomorskim, Sławnie, Sianowie, Białogardzie.

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Świdwinie przeniesiony został do Połczyna-Zdroju.

 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Poznaniu:

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Złotowie, Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wągrowcu Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gnieźnie

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Katowicach:

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siemianowicach Śląskich, Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Chorzowie,

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Świętochłowicach, Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bytomiu,

 

Prosimy koordynatorów ośrodków ograniczających swoją działalność o przekazywanie pokrzywdzonym informacji o najbliższym punkcie świadczenia pomocy działającym w pełnym zakresie. O wszystkich powyższych zmianach na bieżąco informują pokrzywdzonych konsultanci Linii Pomocy Pokrzywdzonym.

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuję, że w roku 2019 również prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który oferuje pomoc dla wszystkich osób pokrzywdzonych oraz osób im najbliższych, świadków oraz osób im najbliższych w zakresie: pomocy specjalistycznej w tym prawnej,mediacji i psychologicznej oraz finansowej tj.

 

1) pomocy prawnej,
2) mediacji,
3) pomocy psychologicznej,
4) doradztwa pierwszego kontaktu,
5) pokrywania kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach
dziecięcych prowadzonych przez gminy ,
6) finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz
pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
7) pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
8) finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za
energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal
mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł
prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub
domu,
9) pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
10) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

Ośrodek działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w miejscowościach:

1. Okręgowy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu
przy ul. Związku Jaszczurczego 17/101 – czynny codziennie poniedziałek w
godzinach 13.00-20.00 od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz w sobotę
w godzinach 8.00-12.00;
2. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tolkmicku przy
ul. Sportowej – czynny wtorek w godzinach 8.00-11.00; środa w godzinach 8.00-
12.00; czwartek w godzinach 8.00-11.00;
3. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Braniewie przy
ul. Moniuszki 22 – czynny codziennie poniedziałek w godzinach 13.00-20.00 od
wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz w sobotę w godzinach 8.00-12.00;
4. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Iławie przy ul.
Chełmińskiej 1 – czynny poniedziałek w godzinach 16.00-19.00; czwartek w
godzinach 16.00-2.00; piątek w godzinach 16.00-19.00;
5. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ostródzie przy
ul. Jana III Sobieskiego 5 – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-
17.00;
6. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Działdowie przy
ul. Chopina 4 – czynny codziennie poniedziałek w godzinach 13.00-20.00 od wtorku
do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz w sobotę w godzinach 8.00-12.00;
7. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nowym Mieście
Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 3 – czynny poniedziałek w godzinach 15.30-
18.30; środa w godzinach 15.30-18.30; czwartek w godzinach 15.30-19.30.
W ramach Ośrodka prowadzimy również telefon czynny przez całą dobę również w niedziele i święta 662-171-076 – pod którym można uzyskać informacje dotyczącą form
pomocy w Ośrodkach oraz wszystkie inne niezbędne informację dla osoby pokrzywdzonej,
świadka i osób im najbliższych.
Wszelkich informacji udzielamy również pod nr tel. (55) 642-44-25 w godzinach 9.00-
16.00 lub za pośrednictwem e-mail esas_1@wp.pl.

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im
najbliższych, świadków oraz osób im najbliższych współfinansowane są ze środków
Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Fundusz Sprawiedliwości.

Punkty pomocy w Pasłęku

Społecznej informuje, że od stycznia 2018
roku prowadzi w Pasłęku Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, który mieści się w
Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego 14. Punkt czynny jest w poniedziałki, wtorki,
czwartki i piątki w godzinach od 9.00 do 13.00 zaś w środę w godzinach od 13.00 do
17.00. Zgodnie z ustawą z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać
następujące osoby:
1. młodzież do 26 roku życia,
2. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
3. seniorzy po ukończeniu 65 lat,
4. osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
5. kombatanci,
6. weterani,
7. zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęska żywiołową lub awaria
techniczną,
8. kobiety w ciąży poza kolejnością.

Pomoc prawna finansowana jest przez Starostę Elbląskiego. Zapraszamy do korzystania.

Punkty pomocy w Elblągu

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuje, że od stycznia 2018
roku prowadzi w Elblągu 3 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, które mieszczą się
w Urzędzie Miasta w Elblągu przy ul. Łączności 1. Punkt numer 2 czynny jest od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 11.30, Punk numer 3 czynny jest od
poniedziałku do piątku w godzinach od 10.30 do 14.30 zaś Punkt numer 4 czynny
jest w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 11.30 do 15.30, we wtorki od
12.30 do 16.30 oraz w piątek od 10.30 do 14.30. Zgodnie z ustawą z darmowej
pomocy prawnej mogą skorzystać następujące osoby:
1. Młodzież do 26 roku życia,
2. Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
3. Seniorzy po ukończeniu 65 lat,
4. Osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
5. Kombatanci,
6. Weterani,
7. Zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęska żywiołową lub
awaria techniczną,
8. kobiety w ciąży poza kolejnością.

Pomoc prawna finansowana jest przez Prezydenta Miasta Elbląg.

Pomoc ofiarom przestępstw w województwie pomorskim

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuję że w województwie pomorskim tj
w Gdańsku; Malborku oraz Kościerzynie w roku 2018 również prowadzi Ośrodek Pomocy dla
Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który oferuje pomoc w zakresie: pomocy specjalistycznej w
tym prawnej i psychologicznej oraz finansowej tj.
1) pomocy prawnej,
2) mediacji,
3) pomocy psychologicznej, psychoterapii, grup wsparcia,
4) pomocy tłumacz języka migowego,
5) doradztwa pierwszego kontaktu,
6) finansowanie kursów i szkoleń,
7) pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
8) finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal
mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest
użytkowany przez inne osoby,
9) finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z
przestępstwem,
10) pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
11) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

Ośrodek działa na terenie województwa pomorskiego. W Gdańsku z pomocy można skorzystać
przy przy ul. Grunwaldzka 8; w Malborku przy ul. Mickiewicza 26/6 oraz w Kościerzynie przy ul.
Krasickiego 4.
Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. (55) 642-44- 25 lub za pośrednictwem e-mail: esas_1@wp.pl

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych współfinansowane są ze środków Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Pomoc ofiarom przestępstw na Warmii i Mazurach

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuję że w roku 2018 również prowadzi
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który oferuje pomoc w zakresie:
pomocy specjalistycznej w tym prawnej i psychologicznej oraz finansowej
1) pomocy prawnej,
2) mediacji,
3) pomocy psychologicznej, psychoterapii, grup wsparcia,
4) pomocy tłumacza języka migowego,
5) doradztwa pierwszego kontaktu,
6) finansowanie kursów i szkoleń,
7) pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
8) finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal
mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest
użytkowany przez inne osoby,
9) finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z
przestępstwem,
10) pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
11) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

 

Ośrodek działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W Elblągu z pomocy można
skorzystać przy przy ul. Związku Jaszczurczego 17 pok. 101; w Olsztynie przy ul.
Dąbrowszczaków 39 VII piętro oraz w Mrągowie przy ul. Osiedle Mazurskie 37/2.
Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. (55) 642-44- 25 lub za pośrednictwem e-mail: esas_1@wp.pl

 

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych współfinansowane są ze środków Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.