Punkty pomocy w Pasłęku

Społecznej informuje, że od stycznia 2018
roku prowadzi w Pasłęku Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, który mieści się w
Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego 14. Punkt czynny jest w poniedziałki, wtorki,
czwartki i piątki w godzinach od 9.00 do 13.00 zaś w środę w godzinach od 13.00 do
17.00. Zgodnie z ustawą z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać
następujące osoby:
1. młodzież do 26 roku życia,
2. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
3. seniorzy po ukończeniu 65 lat,
4. osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
5. kombatanci,
6. weterani,
7. zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęska żywiołową lub awaria
techniczną,
8. kobiety w ciąży poza kolejnością.

Pomoc prawna finansowana jest przez Starostę Elbląskiego. Zapraszamy do korzystania.

Punkty pomocy w Elblągu

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuje, że od stycznia 2018
roku prowadzi w Elblągu 3 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, które mieszczą się
w Urzędzie Miasta w Elblągu przy ul. Łączności 1. Punkt numer 2 czynny jest od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 11.30, Punk numer 3 czynny jest od
poniedziałku do piątku w godzinach od 10.30 do 14.30 zaś Punkt numer 4 czynny
jest w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 11.30 do 15.30, we wtorki od
12.30 do 16.30 oraz w piątek od 10.30 do 14.30. Zgodnie z ustawą z darmowej
pomocy prawnej mogą skorzystać następujące osoby:
1. Młodzież do 26 roku życia,
2. Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
3. Seniorzy po ukończeniu 65 lat,
4. Osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
5. Kombatanci,
6. Weterani,
7. Zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęska żywiołową lub
awaria techniczną,
8. kobiety w ciąży poza kolejnością.

Pomoc prawna finansowana jest przez Prezydenta Miasta Elbląg.

Pomoc ofiarom przestępstw w województwie pomorskim

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuję że w województwie pomorskim tj
w Gdańsku; Malborku oraz Kościerzynie w roku 2018 również prowadzi Ośrodek Pomocy dla
Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który oferuje pomoc w zakresie: pomocy specjalistycznej w
tym prawnej i psychologicznej oraz finansowej tj.
1) pomocy prawnej,
2) mediacji,
3) pomocy psychologicznej, psychoterapii, grup wsparcia,
4) pomocy tłumacz języka migowego,
5) doradztwa pierwszego kontaktu,
6) finansowanie kursów i szkoleń,
7) pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
8) finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal
mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest
użytkowany przez inne osoby,
9) finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z
przestępstwem,
10) pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
11) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

Ośrodek działa na terenie województwa pomorskiego. W Gdańsku z pomocy można skorzystać
przy przy ul. Grunwaldzka 8; w Malborku przy ul. Mickiewicza 26/6 oraz w Kościerzynie przy ul.
Krasickiego 4.
Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. (55) 642-44- 25 lub za pośrednictwem e-mail: esas_1@wp.pl

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych współfinansowane są ze środków Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Pomoc ofiarom przestępstw na Warmii i Mazurach

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuję że w roku 2018 również prowadzi
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który oferuje pomoc w zakresie:
pomocy specjalistycznej w tym prawnej i psychologicznej oraz finansowej
1) pomocy prawnej,
2) mediacji,
3) pomocy psychologicznej, psychoterapii, grup wsparcia,
4) pomocy tłumacza języka migowego,
5) doradztwa pierwszego kontaktu,
6) finansowanie kursów i szkoleń,
7) pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
8) finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal
mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest
użytkowany przez inne osoby,
9) finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z
przestępstwem,
10) pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
11) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

 

Ośrodek działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W Elblągu z pomocy można
skorzystać przy przy ul. Związku Jaszczurczego 17 pok. 101; w Olsztynie przy ul.
Dąbrowszczaków 39 VII piętro oraz w Mrągowie przy ul. Osiedle Mazurskie 37/2.
Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. (55) 642-44- 25 lub za pośrednictwem e-mail: esas_1@wp.pl

 

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych współfinansowane są ze środków Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.