thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
1. Czym jest mediacja?
Drukuj Email

JAK SZYBKO, TANIO I SKUTECZNIE ROZWIĄZAĆ SPÓR MIĘDZY STRONAMI:

· Gdy koszta procesowe i pomoc prawna przekracza twój budżet!
·  Gdy nie chcesz tracić czasu na proces sądowy!
·  Gdy spór jest łatwy do rozwiązania, ale po złożeniu wniosku do sądu długo musisz czekać na termin rozprawy!

NAWET W TAKIEJ SYTUACJI  MOŻLIWA JEST UGODA W 3 TYGODNIE

Co to jest mediacja?

Mediacja jest alternatywnym sposobem rozstrzygania sporów uregulowanym Ustawą z dnia 28.07.2005r. o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2005r, nr 172, poz. 1438) art. 1831 – 18315 kpc.

Mediacja jest skierowana do grupy odbiorców, która nie ma czasu na długie procesy lub chce przeznaczyć swoje środki finansowe na inne cele niż koszty procesowe.

MEDIACJA – jest dobrowolnym, innym sposobem wobec drogi sądowej rozwiązywaniem sporów pomiędzy stronami z udziałem bezstronnej i neutralnej osoby mediatora.

Zadaniem mediatora jest nadanie właściwego klimatu procesowi mediacji i kontaktom pomiędzy stronami. Mediator w trakcie mediacji łagodzi napięcia między stronami, ułatwia im rozmowy, zadaje pytania w celu rozpoznania źródła konfliktu oraz kreatywnie zachęca strony do poszukiwania rozwiązań sporu, a także służy swoją wiedzą przy zawieraniu ugody.

Mediacja zwiększa możliwość i dostępność w zakresie prawnego rozstrzygania sporów cywilnych. Jest szybka, tania i skuteczna.

Każda mediacja zakończona podpisaniem ugody cywilno-prawnej, zostaje na wniosek stron niezwłocznie zatwierdzona przez sąd na posiedzeniu niejawnym i ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Sąd zatwierdzi ugodę, jeśli jest zgodna z prawem, nie narusza dobrych obyczajów, jest zrozumiała i nie zawiera sprzeczności.

 


English German Polish Russian

Odwiedziło nas

Łącznie1085491
Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw