Punkty pomocy w Elblągu

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuje, że od stycznia 2018
roku prowadzi w Elblągu 3 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, które mieszczą się
w Urzędzie Miasta w Elblągu przy ul. Łączności 1. Punkt numer 2 czynny jest od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 11.30, Punk numer 3 czynny jest od
poniedziałku do piątku w godzinach od 10.30 do 14.30 zaś Punkt numer 4 czynny
jest w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 11.30 do 15.30, we wtorki od
12.30 do 16.30 oraz w piątek od 10.30 do 14.30. Zgodnie z ustawą z darmowej
pomocy prawnej mogą skorzystać następujące osoby:
1. Młodzież do 26 roku życia,
2. Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
3. Seniorzy po ukończeniu 65 lat,
4. Osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
5. Kombatanci,
6. Weterani,
7. Zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęska żywiołową lub
awaria techniczną,
8. kobiety w ciąży poza kolejnością.

Pomoc prawna finansowana jest przez Prezydenta Miasta Elbląg.

Brak możliwości komentowania.