Pomoc ofiarom przestępstw w województwie pomorskim

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuję że w województwie pomorskim tj
w Gdańsku; Malborku oraz Kościerzynie w roku 2018 również prowadzi Ośrodek Pomocy dla
Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który oferuje pomoc w zakresie: pomocy specjalistycznej w
tym prawnej i psychologicznej oraz finansowej tj.
1) pomocy prawnej,
2) mediacji,
3) pomocy psychologicznej, psychoterapii, grup wsparcia,
4) pomocy tłumacz języka migowego,
5) doradztwa pierwszego kontaktu,
6) finansowanie kursów i szkoleń,
7) pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
8) finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal
mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest
użytkowany przez inne osoby,
9) finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z
przestępstwem,
10) pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
11) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

Ośrodek działa na terenie województwa pomorskiego. W Gdańsku z pomocy można skorzystać
przy przy ul. Grunwaldzka 8; w Malborku przy ul. Mickiewicza 26/6 oraz w Kościerzynie przy ul.
Krasickiego 4.
Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. (55) 642-44- 25 lub za pośrednictwem e-mail: esas_1@wp.pl

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych współfinansowane są ze środków Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Brak możliwości komentowania.